Tekstblog: een onafhankelijk, online platform voor tekst- en communicatieprofessionals

 

Door: van Lottehuijsman.com. Op Posted on 22 augustus, 2011byLink met de naam 'click here'Het schrijven van webteksten is voor veel communicatieprofessionals vaste prik geworden. Ze weten dat dit een andere aanpak vereist dan offline teksten, maar vergeten soms dat de tekstuele kant van websites verder gaat dan artikelen schrijven. Ook de tekst die de schakel vormt naar andere websites of –pagina’s verdient de aandacht. Links zijn namelijk van essentieel belang voor het succes van een website.

Webteksten lezen kost cognitieve inspanning

Nadat we eeuwen van papier hebben gelezen, vergt de overgang naar webteksten enige inspanning. Terwijl we teksten lezen, moeten we namelijk tegelijkertijd beslissen welke links we wel of niet aanklikken. Bij veel websitebezoekers leidt dit – zeker wanneer ze onervaren zijn – tot cognitieve overbelasting. Ze moeten te veel taken tegelijkertijd uitvoeren.

Verwarde vrouwLinks gidsen websitebezoekers

Hoewel links tot verwarring kunnen leiden, hebben ze ook een voordeel: ze leiden websitebezoekers als het ware door de content heen. Dat geldt echter niet voor iedere willekeurige link. Alleen goed geplaatste en duidelijk geformuleerde links kunnen deze functie vervullen. Anders zullen ze alleen maar tot meer verwarring en onzekerheid bij de lezer leiden.

Onderzoek naar de bewoording van interne links

De Amerikaanse professor Jan Spyridakis deed samen met een aantal collega’s onderzoek naar hoe je nu het beste de gidsfunctie van links kunt benutten (Spyridakis, Mobrand, Cuddihy & Wei, 2007). Dat deden ze met behulp van een experiment. Ze maakten van een bestaande website over artritis 4 versies. Het verschil zat in de bewoording van de interne links. De verschillende versies bevatten generieke (‘vorige’ en ‘volgende’), semantische (‘over artritis’ en ‘oorzaken’), organisatorische (‘pagina 2 van 9’) of semantisch-organisatorische links (‘pagina 2 van 9: over artritis’).  Een navigatiemenu ontbrak, waardoor gebruikers voor de navigatie aangewezen waren op de links.

De onderzoekers vroegen proefpersonen eerst een vragenlijst in te vullen om meer te weten te komen over hun voorkennis en ervaringen met soortgelijke websites. Daarna kregen proefpersonen 15 minuten de tijd om de website te verkennen, waarna ze een 2e vragenlijst voorgelegd kregen. Deze bestond onder andere uit multiple-choice vragen over artritis en open vragen die betrekking hadden op hun ervaringen met de website.

Expliciete links dragen bij aan een positieve ervaring

Proefpersonen die met organisatorische links hadden gewerkt, hadden aanzienlijk minder van de webteksten begrepen dan participanten uit de semantische of semantisch-organisatorische conditie. De laatstgenoemde websiteversie bleek het navigatiegedrag te stimuleren: er werden meer links aangeklikt. Proefpersonen die beschikten over organisatorische of semantisch-organisatorische links waren bovendien het meest positief over het gebruik van de website. Wat betreft de begrijpelijkheid, het navigatiegedrag en de gebruikerservaring is het advies dus een semantisch-organisatorische bewoording te gebruiken voor interne links.

De werking van embedded links

Toetsenbord met muisIn hetzelfde wetenschappelijke artikel beschrijven Spyridakis et al. (2007) een studie naar de plaatsing van interne hyperlinks. Dit maal gebruikten ze een website over een natuurgebied in de Verenigde Staten. Proefpersonen kregen diverse versies van deze website aangeboden. 4 versies bevatten webpagina’s met een inleidende tekst, bij 2 van de versies was dit afwezig. Links bevonden zich in de tekst zelf (embedded) of onderaan de tekst in de vorm van een opsomming. De onderzoekers keken ook hier naar de kennis, het navigatiegedrag en ervaring van de proefpersonen.

Begrip of waardering

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de teksten met de embedded links de proefpersonen meer kennis opleverden. Waarschijnlijk omdat deze links hen dwongen de tekst door te lezen, in plaats van meteen te focussen op een rijtje links onderaan de tekst. Een website met deze combinatie van tekst en links wordt echter maar weinig gewaardeerd. De conclusie van Spyridakis en collega’s: websitegebruikers waarderen niet altijd datgene wat goed voor hen is.

Dit impliceert dat je als communicatieprofessional een keuze moet maken: wil je dat je content begrijpelijk is of gewaardeerd wordt? Die keuze hangt natuurlijk af van de context. Zo is het voor medische websites van belang dat informatie goed gelezen en begrepen wordt. Waardering zal voor het succes van een webshop belangrijker zijn.

Aandacht voor de bewoording van links

De belangrijkste les die we uit deze studies kunnen trekken, is dat we na moeten denken over de manier waarop we links formuleren. Neem dus niet zomaar genoegen met de standaardinstellingen van het Content Management Systeem (CMS). Wat betreft de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van een website speelt uiteraard ook de benaming van menu-items een rol. Een 3e studie – waar ik hier niet nader op zal ingaan – wijst uit dat bondig geformuleerde items (‘italiaanse cultuur’) zich goed laten combineren met intrigerende en informatieve links in teksten (‘all’italiana’). Dat leidt tot meer begrip en navigatie.

Verder lezen

  • Spyridakis, J.H., Mobrand, K.A., Cuddihy, E. & Wei, C.Y. (2007). Using structural cues to guide readers on the internet. Information design journal, 15 (3), 242 – 259.

Reacties

Er is één reactie over “Formulering van links bepaalt gebruikerservaring”

  1. De opkomst van Search Engine Optimization heeft het schrijven van goede webteksten inderdaad bemoeilijkt. Wij proberen telkens een gulden middenweg te vinden door een goede afweging te maken wat voor de desbetreffende pagina zwaarder meeweegt; waardering of begrip…

Schrijf een reactie

Op deze pagina kunnen geen comments worden geplaatst.