Tekstblog: een onafhankelijk, online platform voor tekst- en communicatieprofessionals

 

Symposium ‘De automatische taalhulp’ (online te volgen)
Datum: 2011-06-01
Tijd: 10.30
Locatie: Universiteit Tilburg
Website: http://www.tilburguniversity.edu/nl/over-tilburg-university/schools/geesteswetenschappen/dci/deautomatischetaalhulp/

Omschrijving: Hoe kan de computer ons helpen bij het schrijven? Wat is de stand van zaken op het gebied van spellingcontrole? Wat weet de computer van grammatica en stijl? Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens het symposium ‘De automatische taalhulp’. Een Tilburgse onderzoeksgroep en de Nederlandse Taalunie organiseren het symposium. Zij presenteren nieuwe innovatieve Nederlandse en Vlaamse producten en studies. Ook vinden er demonstraties plaats op het gebied van spellingcorrectie en schrijfondersteuning. Het symposium is online te volgen.