Tekstblog: een onafhankelijk, online platform voor tekst- en communicatieprofessionals

 

Taalbeheersinglezing: Van cognitie naar begrijpelijke taal
Datum: 2011-02-17
Tijd: 16:00-17:00
Locatie: Leiden
Website: http://bit.ly/h817NX

Omschrijving: Op donderdag 17 februari organiseert de leerstoelgroep Nederlands de tweede taalbeheersingslezing van het academisch jaar. Op deze avond zal prof. dr. Ted Sanders van de Universiteit van Utrecht een lezing geven met de titel “Van cognitie naar begrijpelijke taal: Over theorie en toepassing van onderzoek naar coherentie in teksten”.

Teksten bestaan omdat we als taalgebruikers relaties tussen de zinnen leggen. Zulke relaties, zoals oorzaak-gevolg, bewering-argument of tegenstelling noemen we coherentierelaties. Soms weten we welke relatie we moeten leggen omdat er een want of een omdat tussen zinnen staat. Maar ook zonder zulke connectieven begrijpen we teksten vaak prima. Hoe verloopt dat interpretatieproces precies? Maakt het iets uit of er een want, omdat of helemaal niets tussen zinnen staat? En hoe leren kinderen eigenlijk zulke coherentierelaties te leggen?

In antwoord op deze vragen wordt in deze lezing nieuw onderzoek gepresenteerd naar de cognitie van tekstbegrip, het leesproces en het lexicon van enkele Nederlandse connectieven. Bovendien gaan we na wat deze theoretische en empirische inzichten opleveren voor toegepaste vragen uit de maatschappij. Bijvoorbeeld: waarom hebben vmbo-lezers zoveel moeite met het lezen van studieboekteksten? Bepleit wordt dat fundamentele taalbeheersingsinzichten ook een belangrijke toepassing kunnen hebben, bijvoorbeeld binnen een onderzoeksprogramma waarin wordt samengewerkt met maatschappelijke partners in het bedrijfsleven en bij de overheid: het NWO-themaprogramma Begrijpelijke Taal.